A koronavírus-járványnak pozitív hatása van a kibervédelem szakmai megítélésére. A kibervédelmi szakemberek nemcsak kiemelt figyelmet, de több elismerést is kapnak a cégeken belül. Munkájuk jelentőségét egyre tisztábban látják a vezetői szinten dolgozók, akik immár döntéseiknél is fokozottabban figyelembe veszik a kibervédelmi szempontokat.

Ahogy az egyik CISO megállapította: “A járvány általános következménye, hogy a kibervédelemet magasabbra értékelik és az egész szervezeten belül hallhatóbbá vált a hangja”.

A kutatást a CRA Business Intelligence végezte, és 2020 nyarán publikálta. Miközben az eredmények számos megoldásra váró nehézséget is felsorolnak – például a kiugróan nagy stresszt és a kiégést –, emlékeztetnek arra a tényre, hogy a kibervédelmi szakembereknek különösen nagy szerep jutott az üzleti élet válságkezelésében világszerte. A részletes beszámoló ide kattintva elolvasható.

A járványhelyzet bejelentését követően az egész világon jelentősen megnőtt a kibervédelmi kockázatok száma. Az irodai, jól kiépített védelmi rendszerek helyére pár héten belül belépett a home office, melynek gyengébb felszereltsége és nagy sokasága óriási kihívást jelentett a kibervédelmi szakemberek számára. A technikai problémák megoldásán túl pedig rájuk hárult a munkavállalók szakmai felkészítése, miközben fokozatosan egyre erősödő támadás érte az egészségügyi, banki és élelmiszeripari szektort.

A résztvevő 280 amerikai szakember reprezentatív mintáján alapuló kutatás számos érdekes, és a jövő tervezéséhez alapvető megállapításra jutott:

  • A kibervédelmi szakemberek azt nyilatkozták, hogy a járványhelyzet alatti helytállásuknak köszönhetően a korábbinál fontosab szerepet töltenek e a cégek életében és joban értékelik munkájukat. Ez határozott fordulatot jelent a korábbi években jelzett partszélre sodródottsághoz képest, amikor a szakemberek arról panaszkodtak, hogy érveiket nem vagy nagyon kevéssé veszik figyelembe, és szinte láthatatlannak érzik magukat a munkahelyiken.
  • A járványhelyzet világosan megmutatta az egyes szervezetek kibervédelmi felkészültségét és ennek jelentőségét. Kiderült, hogy nagy különbségek vannak az egyes szektorok között. Az egyetemek és az állami intézmények általában gyengébben, míg a pénzügyi szolgáltatók kimagaslóan teljesítettek.
  • A járvány kevés eredményt ért el az ügyvezetők és a technológiai szakemberek összekapcsolása terén. Továbbra is különbözik az a módszer, ahogy elképzelik a biztonságos működtetést, különösen, hogy a vezetők jóval optimistábban viszonyulnak a kibervédelmi fenyegetettségekhez, mint a védelmi szakemberek.
  • A szervezetek prioritási listáján előrébb lépett a kibervédelem, ugyanakkor paradox módon mégsem tervezték emelni a kibervédelmi költségvetésüket vagy új szakemberekkel bővíteni a meglévő gárdát.
  • Miközben szinte minden cég elkészítette a koronavírus-helyzetre vonatkozó működési tervet és a kármegelőzési, ill. -helyreállítási tervet, kevesen hittek abban, hogy e terveket a mindennapokban is maradéktalanul meg lehet valósítani.

A válaszoló szakemberek rámutattak arra, hogy a járványhelyzetnek köszönhetően létrejöttek a szervezetek kibervédelmi tervei és a működéshez szükséges biztonsági rendszerket is megerősítették. 47%-uk számolt be a megnövekedett stressz miatti kiégésről, illetve frusztrációról, mivel nem kaptak új erőforrásokat a megnövekedett munkaterhelés mellé, hanem az eddigiekkel kellett gazdálkodniuk. 29%-uk jelezte, hogy szervezetük a következő hónapokban tervezi a források bővítését.

A magyarországi helyzet nem sokban különbözik az amerikaitól e tekintetben. A fokozatos nyitásnak köszönhetően sok cég már a járvány utáni helyzetre készül, amikor minden visszatér a megszokott kerékvágásba. A történelem viszont azt mutatja, hogy változatlan visszatérés nincsen. A járványhelyzet a kibervédelmi szakmát is átrajzolta. Új kihívások, új eszközök, új fenyegetettségek jelentek meg a piacon. A Kerubiel szakemberei lépést tartanak a változásokkal, és a legújabb kibervédelmi módszerekkel és eszközökkel állnak leendő ügyfeleik szolgálatára. Forduljon hozzánk bizalommal!

Forrás

Kép