GDPR szolgáltatások

A GDPR megfelelés nem egy egyszeri feladat, folyamatos fenntartást igényel.

1. Felmérés és elemzés

2. Akció tervezés

3. Megvalósítás

4. Fenntartás

dellei-gdpr

GDPR felkészítés

GDPR adatvédelmi tisztviselő (DPO)

gdpr-01

Mi az a GDPR?

A GDPR az Európai Parlament és a Tanács Általános Adatvédelmi Rendelete. Célja az Európai Unió teljes területén egységes adatvédelmi szabályzat kialakítása. Rendelkezései közvetlenül alkalmazandók valamennyi tagországban, így értelemszerűen Magyarországon is. A GDPR jelentős változásokat hoz a közép- és nagyvállalatok adatkezelési kötelezettségeinek tekintetében.

A Rendelet a 95/46/EK Irányelv helyére lép, amely 1995-ös bevezetése óta az európai adatvédelmi törvények alapjának számított. A GDPR hivatalos kihirdetésére 2016-ban került sor, és ezt követően – további konzultációk nélkül – 2018. május 25-től alkalmazandó az EU tagállamokban.

Mi változott a GDPR hatására?

Kommunikáció

Egyértelműen tudatosítania kell a látogatóban, hogy mikor és miért kéri az ő személyes adatait. Valamint azt is kommunikálnia kell, mennyi ideig tárolja az adatokat, és kik kaphatják meg azokat.

Az adatok tárolásának engedélyezése

Az adatok tárolását csak egyértelmű beleegyezés ellenében tárolhatja. Továbbá a korhatárra vonatkozó szabályokra is figyelemmel kell lennie.

Az adatok hozzáférhetősége és hordozhatósága

Az adathordozhatósághoz való jog értelmében biztosítania kell a felhasználók számára, hogy maguk is hozzáférhessenek saját adataikhoz, illetve rendelkezhessenek annak továbbadásáról (pl. más cégek irányába).

Az adatok törlése

Az elfeledtetéshez való jog kimondja, hogy felhasználói kérésre Ön köteles törölni a felhasználóra vonatkozó személyes adatokat, amennyiben ez nem sérti a kifejezés szabadságát.

A profilalkotás alkalmazási feltételei

Amennyiben cége profilalkotás segítségével határozza meg az egyes ügyfelek jogosultságát szolgáltatásai igénybevételére, biztosítania kell, hogy a folyamatot emberi munkaerő ellenőrizze, amennyiben az elutasítással zárult. Ezenfelül lehetőséget kell biztosítania az újraellenőrzés kérelmére.

Marketing tevékenységek

A felhasználók számára lehetőséget kell biztosítania a személyes adataik alapján működő marketingfolyamatokból való kilépésre.

Az érzékeny adatok védelme

Érzékeny adatoknak nevezzük az olyan adatokat, amely a felhasználó egészségére, etnikai vagy nemi hovatartozására, vallási vagy politikai nézeteire vonatkoznak. Ezeket az adatokat kötelező extra védelemmel ellátnia.

Hogyan segít a Kerubiel?

A GDPR elvárásait alapvetően 4 területre vonatkozó elvárás-gyűjteménynek is lehet értelmezni. A Kerubiel segíthet kontrollcélkitűzéseket rendelni az egyes elvárásokhoz, az alábbi csoportosítás szerint:

  1. Jogi elvárások
  2. Szervezeti elvárások
  3. Folyamati elvárások
  4. Technológia elvárások

A Rendelet alkalmazására való felkészülés ugyanis komoly idő- és erőforrásbeli terheket ró a bevezetés előtt álló vállalatokra. Mivel az információbiztonság ma már különálló szakterület, közel lehetetlen feladat laikusként felkészülni a GDPR bevezetésére. Aggodalomra azonban nincs oka, cégünkkel ugyanis rendkívül egyszerűvé válik ez az egyébként komplikált és hosszadalmas bevezetési folyamat.

1) A vezetőkkel és döntéshozókkal közösen dolgozzuk ki az átállási stratégiát

Az új adatkezelési rendszer kidolgozása nem történhet a vállalat egyes csoportjaitól elszeparálva. A későbbiekben ugyanis valamennyi alkalmazott szerepet vállal a megfelelő adatkezelés végrehajtásában, így az ő kompetenciáiknak, jelenlegi ismeretségi szintjüknek, illetve tanulási folyamataiknak megfelelő átállási stratégiát kell kidolgoznunk.

Figyelembe kell vennünk, milyen hatásai lesznek az átállásnak a cég mindennapjaira. A vezetőkkel és döntéshozókkal együtt kell átvennünk, a vállalat mely munkaterületeit érintik majd a változások, és ezek alapján kell kidolgoznunk a cég és az alkalmazottak felkészítésének módját és ütemtervét.

2) Szükség esetén elvégezzük az alkalmazottak oktatását

A munkafázis kezdetén felmérjük cége adatkezelési sajátosságait, valamint alkalmazottai jelenlegi tudásszintjét. Ez azért szükséges, mert így pontosan látjuk, mely területekre milyen mértékű erőforrást kell csoportosítanunk, ezáltal garantáltan megóvjuk cégét a felesleges kiadásoktól. Csak olyan tudást adunk át, és csak olyan megoldásokat fejlesztünk le, amelyekre valóban szüksége van.

Az alkalmazottak megfelelő oktatásával csökkenthető a visszaélések és mulasztások okozta veszteségek száma, ezáltal a kiszabott bírságok mértéke is. Célunk, hogy mindkét mutatót nullára redukáljuk. Az oktatást követően ráadásul vállalatára egy átláthatóbb szervezeti működés lesz jellemző.

3) Megakadályozzuk az adatok kiszivárogtatásának lehetőségét

Fel kell tárnunk a természetes személyek jogaira és szabadságára kockázatos adatkezelési műveleteket, majd megoldást kell találnunk a hibákra. Megkeressük a rést a pajzson, és orvosoljuk a felmerülő problémákat. Szakembereink figyelme nem csupán a technikai lehetőségek által biztosított visszaélésekre korlátozódik. Felkészítjük cégét a pszichológiai manipuláció okozta veszélyekre is.

4) Átlátható adminisztrációt teremtünk

A GDPR bevezetését követően számos olyan kritériumra kell figyelnie, amelyekre korábban nem kellett. Hogy csak egyet említsünk ezek közül: 2018. május 25-től minden személyi azonossággal való visszaélés, illetve titoktartási kötelezettség megszegésének gyanúját be kell jelenteni a hatóságok felé.

Az új rendelet számos plusz terhet ró majd munkavállalóira, ezért célunk egy olyan személyzetileg ellenőrizhető automatizált rendszer fejlesztése, amely segítségével gyerekjáték lesz a megváltozott szabályoknak megfelelő működés.

Elérhetőségeink

Ha nem szeretne biztonsági réseket cége információs és informatikai biztonsági rendszerén, kérje szakembereink segítségét, és számoljon le valamennyi kockázati tényezővel! Munkatársaink nem Öntől különállóan, hanem Önnel és cége kijelölt munkatársaival együtt alkotják meg a vállalat számára legideálisabb rendszert.

Célunk, hogy a legköltséghatékonyabban végezzük el a cége számára legértékesebb munkafolyamatokat.